واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان هاجر
۱۴۰۰/۱/۲۲
مقالات

مشخصات کلی مجله چاپ شده   

کشور

Pdf

نویسندگان مقاله 

عنوان مقاله 

Int J Eat Disord

. 2020 Mar;53(3):349-361. doi:10.1002/eat.23197. Epub 2019 Nov 19.

خارجی

Pdf

Mohammad Reza Mohammadi 1Seyed-Ali Mostafavi 1Zahra Hooshyari 1Ali Khaleghi 1Nastaran Ahmadi 2Parviz Molavi 3Alireza Armani Kian 4Parvin Safavi 

Prevalence, correlates and comorbidities of feeding and eating disorders in a nationally representative sample of Iranian children and adolescents

 

 

 Iran J Psychiatry 2019; 14: 1: 1-15

داخلی

Pdf

Mohammad Reza Mohammadi, Nastaran Ahmadi, [...], and Eric Fombonne

Prevalence and Correlates of Psychiatric Disorders in a National Survey of Iranian Children and Adolescents

 

Indian J Psychol Med 2019;41:252-7.

خارجی

Pdf

Parvin Safavi, Mehrdad Saberzadeh1, Afsaneh Malekpour Tehrani2

Factors Associated with Treatment Adherence in

Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

J Herbmed Pharmacol. 2020; 9(3): 191-199.

داخلی

Pdf

 Fatemeh Jamshidi-Kia1ID, Joko Priyanto Wibowo2,3ID, Mostafa Elachouri4,5ID, Rohollah Masumi6ID, Alizamen Salehifard-Jouneghani7ID, Zohreh Abolhassanzadeh8ID, Zahra Lorigooini8*ID

Battle between plants as antioxidants with free radicals in human body

Iran J Psychiatry 2019; 14: 1: 1-15

داخلی

Pdf

Mohammad Reza Mohammadi1, Nastaran Ahmadi2*, Ali Khaleghi1*, Seyed Ali Mostafavi1, Koorosh

Kamali3, Mehdi Rahgozar4, Ameneh Ahmadi1, Zahra Hooshyari1, Seyyed Salman Alavi1, Parviz

Molavi5, Nasrin Sarraf6, Seyed Kaveh Hojjat7...

Prevalence and Correlates of Psychiatric Disorders in a

National Survey of Iranian Children and Adolescents

European Child & Adolescent Psychiatry

https://doi.org/10.1007/s00787-019-01448-9

داخلی

Pdf

Maryam Salmanian1 · Mohammad Reza Mohammadi1 · Zahra Hooshyari1 · Seyed Ali Mostafavi1 ·

Hadi Zarafshan1 · Ali Khaleghi1 · Ameneh Ahmadi1 · Seyyed Salman Alavi1 · Alia Shakiba1 · Mehdi Rahgozar2 ·

Parvin Safavi3 · Soroor Arman4 · Ali Delpisheh5

Prevalence, comorbidities, and sociodemographic predictors

of conduct disorder: the national epidemiology of Iranian children

and adolescents psychiatric disorders (IRCAP

 (persian)] Journal of Clinical

Nursing and Midwifery. 2019 8(3): 446-454

داخلی

Pdf

Zhaleh Kouravand1, Fereshteh Aein2* , Abbas Ebadi3, Ghasem Yadegarfar4

Nurses’ Perception of Clinical Decision Making in Hospitals of

Shahrekord University of Medical Sciences in 2019

تاریخ به روز رسانی: 1399/07/20
تعداد بازدید: 257
آدرس : شهركرد، خيابان پرستار، كلينيك شماره 1 بيمارستان هاجر
كدپستي :8816854633        تلفن :32252416-038
تاریخ بروز رسانی 1400/01/22
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal