واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کاشانی
۱۳۹۹/۹/۱۳
مشاوره واحد
 رديف  
 نام و نام خانوادگي
 تخصص  مرتبه علمي
 محل كار
 1  آقاي دكتر علي احمدي
 
PhD اپيدميولوژي
 استاديار  مركز كوهورت
 2  آقاي دكتر سليمان خيري
 
PhD آمار زيستي
 استاديار   دانشكده پزشكي
 3 آقاي دكتر مرتضي سدهي
 
PhD آمار زيستي
 دانشيار  دانشكده بهداشت
 4  آقاي دكتر مسعود لطفي زاده
 
PhD بهداشت جامعه
 دانشيار  مركز عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
 5  
خانم دكتر فروزان گنجي
 
پزشكي اجتماعي
 دانشيار   دانشكده پزشكي
 6  
خانم دكتر افسانه ملك پور تهراني
 
پزشكي اجتماعي
 استاديار  دانشكده پزشكي
 7  خانم مهندس فاطمه دريس
 
آمار زيستي

 مربي  دانشكده بهداشت
تاریخ به روز رسانی: 1398/01/21
تعداد بازدید: 506
آدرس : شهركرد ،خيابان پرستار، بيمارستان آيت الله كاشاني
كدپستي : 8816758915      تلفن :32228485-038
دور نگار : 32228485 -038
kashanipajoohesh@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1399/09/13
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal