معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۹۹ چهارشنبه ۳۰ مهر
شرح وظايف معاون اجتماعي

نمونه شرح وظايف واحدهاي مرتبط با حوزه اجتماعي دانشگاه

معاونت اجتماعي وظايف زير را برعهده دارد:

1. مديريت و راهبري ظرفيت هاي اجتماعي استان در بخش سلامت

2. شناسايي، هدايت و حمايت از ظرفيت هاي امور خيريه و اوقات استان در جهت توسعه و ارتقاي نظام سلامت

3. طراحي و اجراي مدل بومي جلب مشاركت هاي مردمي، سازمان هاي مردم نهاد و خيريه ها در حوزه سلامت

4. تعامل، هماهنگي و همكاري با دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي از طريق شوراي سلامت استان به منظور بهره گيري از تمامي ظرفيت ها در توسعه مشاركت مردمي

5. فرهنگ سازي در جهت تشويق و ترغيب آحاد مردم براي مشاركت و گسترش فعاليت هاي خيرين در حوزه سلامت (هبه، نذراسلام، فعاليت داوطلبانه، اهداي اختصاصي به بخش سلامت و ...)

6. سازماندهي، توسعه و حمايت از مؤسسات خيريه سلامت مطابق دستورالعمل و سياست هاي ابلاغي

7. سازمان دهي، تقويت و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و توانمندسازي آن ها

8. برنامه ريزي براي ساماندهي، شناسايي و جذب منابع غيردولتي و بهره گيري از حداكثر توان مردمي

9. شناسايي و ساماندهي فرهيختگان و اصحاب فرهنگ و هنر براي بهره گيري از ظرفيت هاي آن ها جهت تقويت بخش سلامت

10. پيگيري و اجراي پيوست مشاركت هاي مردمي در كليه طرح ها و پروژه هاي حوزه سلامت استان

11. تقويت دبيرخانه شوراي و امنيت غذايي استان با استفاده از كليه ظرفيت هاي ستادي و دانشگاهي در جهت توسعه و تقويت نظام مند همكاري هاي بين بخشي

12. توجه ويژه به عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت از طريق ايجاد مركز تحقيقات و تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه در سطح دانشگاه

13. ارتباط فعال و مؤثر با شوراي اجتماعي، شوراي اسلامي استان و شوراهاي مرتبط با سلامت و امور اجتماعي

14. اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت هماهنگي با واحدهاي درون دانشگاه به منظور اعمال مديريت يكپارچه در فعاليت هاي اجتماعي

15. بهره گيري از ظرفيت حوزه هاي علميه و روحانيت معزز جهت تقويت ابعاد مختلف سلامت با تأكيد بر بعد معنوي آن

16. هماهنگي براي توسعه اقدامات مرتبط با پيگيري و كنترل آسيب هاي اجتماعي و اعتياد به سوء مصرف مواد

17. پيگيري و توسعه برنامه هاي مرتبط با فرهنگ سلامت با همكاري بخش هاي مختلف استان

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/29
تعداد بازدید:
979
آدرس : شهركرد، بلوار كاشاني، خيابان هواشناسي ،جنب ساختمان معاونت غذا و دارو، معاونت اجتماعي دانشگاه 
كدپستي : 8815713471           تلفن :33330065-038
دور نگار :  -038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved