بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
اورژانس

مسئول فني بخش: خانم دكتر لعيا مختارمتخصص طب اورژانس
مسئول بخش: خانم معصومه محمودي 

پرسنل بخش: شامل 32 پرستار
تلفن داخلي اورژانس برادران:332
تلفن داخلي اورژانس خواهران: 232

بخش اورژانس
بيمارستان سيدالشهداء(ع) فارسان در طبقه همكف ضلع شمالي اين مركز واقع شده است وشامل واحدهاي مربوطه زيرمي باشد:
1 .اتاق پزشك
2 .اتاق احياء كه مجهز به سيستم سانترال اكسيژن و ساكشن-تخت احيا - دستگاه الكتروشوك -تراليCPR نگاتوسكوپ -پالس اكسيمتروكپسول اكسيژن- ونتيلاتور- سونوگرافي وfast وملزومات آن:لوله نازال وماسك صورت
3.اتاق معاينه شامل تخت معاينه ووسايل لازم از جمله اتوسكوپ، افتالموسكوپ، نگاتوسكوپ، اسليت لامپ (معاينه چشم پزشكي)
4 .رختكن خانمها
5 .رختكن آقايان
6 .سرويس بهداشتي پرسنل
7.دو قسمت پذيرش خانم ها و اقايان شامل 11 تخت و
مجهز به سيستم سانترال اكسيژن و ساكشن-مانيتورينگ پرتابل–پالس اكسيمتر پرتابل -دستگاه الكتروكارديوگرام-ساكشن پرتابل-تراليCPR-ويلچر-گلوكومتربه همراه نواركنترل قند خون –پاراوان -سفتي باكس –ترازو
8 .ايستگاه پرستاري شامل كامپيوتر، سيستم ارتباطي مانند: زنگ اخطار، تلفن، آيفون ويخچال( جهت نگهداري دارو-قفسه داروها-)نگاتوسكوپ وفايل جهت نگهداري اوراق پرونده ها
9 .استوك جايگزين شامل هتلينگ مي باشد.
10.اتاق تميز، اتاق كثيف
11.سرويس بهداشتي بيماران
12. اتاق عمل سرپايي شامل تخت عمل، چراغ سيالتيك، تختهاي معاينه جهت انواع بخيه و پانسمان
13. اتاق پانسمان شامل تخت هاي معاينه جهت انجام پانسمان وگچ گيري و آتل گيري
14. اتاق ايزوله تنفسي
15. اتاق ايزوله اعصاب وروان
16. ترياژ شامل پرينتر، كامپيوتر،اتوسكوپ، افتالموسكوپ، فشارسنج، گوشي معاينه، گلوكومتر
 
شرح وظايف سرپرستار بخش اورژانس
1. كسب خط مشي ودستورالعمل هاي لازم از سرپرست مربوطه
2. بررسي وضعيت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعيين مشكلات مرتبط با ارائه خدمات و كيفيت مراقبت
3. برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردهاي مراقبتي
4. تنظيم برنامه كار كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف
5. تعيين وظايف كاركنان تحت نظارت (تقسيم كار)
6. برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل از وضعيت هر بيمار، در هر شيفت بر بالين بيمار
7. برنامه ريزي جهت آگاه سازي كاركنان جديد الورود به مقررات اداري استانداردهاي مراقبتي و شناخت كامل نسبت به واحد از نظر محيط فيزيكي، وسايل و تجهيزات و آشنايي با ساير قسمت هاي مركز
8. برنامه ريزي جهت آموزش به مددجويان/ بيماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشي)
9. پيش بيني نيازهاي واحد مربوطه از نظر امكانات، تجهيزات داروها و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تأمين آن
10. برنامه ريزي جهت كنترل عملكرد تجهيزات مورد استفاده دربخش در هر شيفت
11. برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوط در هر شيفت كاري
12. تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه
13. برقراري امنيت شغلي در جهت ايجاد فضاي مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
14. توجه به نيازهاي كاركنان به ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
15. برقراري حسن تفاهم بين كاركنان واحد مربوطه و ساير واحدها
16. ايجاد هماهنگي و همكاري بين كادر پرستاري و ساير واحدها
17. شركت در جلسات مديران و ارائه نيازهاي كاركنان،مددجويان، بيماران و پيشنهاد جهت بهبود وضعيت
18. نظارت در امر سرويس كليه دستگاهها و وسايل و طرز صحيح به كار بردن وسايل كه خارج يا داخل مي شود
19. همراهي با پزشك به هنگام ويزيت بيماران و ارائه گزارش لازم
20. ثبت و گزارش كليه امور واحد مربوطه به مسؤلين ذيربط(شامل درخواست‌ها، وقايع غير مترقبه، حوادث، كمبودها، نقايص، نيازها .....)
21. مشاركت و همكاري در برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت بازآموزي و ..... كاركنان و تهيه برد آموزشي در بخش
22. مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان پرستاري و ساير كا رآموزان در واحد مربوطه
23. مشاركت و همكاري در پژوهشها و تحقيقات كاربردي پرستاري
24. برپايي كنفرانس هاي داخلي جهت افزايش سطح دانش و مهارت حرفه اي پرستاران
25. تكميل فرم ارزشيابي مصوب كاركنان پرستاري واحد مربوطه
26. كنترل حضور و غياب پرسنل پرستاري واحد مربوطه
27. ارزشيابي مستمر خدمات ارائه شده توسط كادر پرستاري از طريق بررسي رضايت مندي بيماران، همكاران و .../ مشاهده/ چك ليست/ و ...
28. نظارت و ارزشيابي مستمر بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان
29. ارزشيابي و اثر بخشي آموزش هاي داده شده به كاركنان، بيماران، خانواده،دانشجويان و ....
30. كنترل و چك پرونده بيمار هنگام ترخيص
31. كنترل و چك روزانه ترالي احياء
32. كنترل و تنظيم اضافه كار و طرح مشاركت ماهيانه پرسنل
33. مشاركت در كميته هاي بيمارستاني بخصوص كميته سوانح ، كميته دارو ودرمانف،تجهيزات و كميته مرگ ومير ( بر حسب ضرورت)
34. نظارت بر تكميل فرم آمار مرگ و مير ، خودكشي ها ، سوانح و فرمهاي آمار ماهيانه
35. كنترل و نظارت تميزي و ضد عفوني كردن دستگاهها و فضاي فيزيكي بخش و كادر خدماتي
36. كنترل و نظارت بر نحوه تحويل گرفتن بيمار
37. آشنايي كامل به CPR (احيا)
38. همراهي و گزارش دقيق در هنگام بازديد و برنامه ريزي مسئولين بيمارستان از بخشها
39. آشنايي و آگاهي كامل از بيماريهاي موجود در بخش ، ميزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشي ازآنها
40. همكاري با سوپروايزر آموزشي در زمينه شناخت نيازهاي آموزشي پرسنل و همكاري در فراهم آوردن امكانات آموزشي موردنياز
41. شركت در جلسات ماهيانه براي همفكري در تصميم‌گيريهاي پرستاري، برنامه‌ريزي جهت آموزش به بيماران در هنگام ترخيص
42. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/21
تعداد بازدید:
549
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/10/27
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal