بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۷/۳۰
دیالیز

  


سرپرستار: آقاي رضا فضل اللهي كارشناس پرستاري 
تلفن داخلي :236
 

درسال1378باتعداد3 دستگاه وباتعداد 12 بيمارشروع به كار نموده.اين بخش در فضاي فيزيكي حدود150مترمربع در مكان ورودي بيمارستان واقع است.دراين بخش تمامي تجهيزات يك بخش مدرن وجودداردازجمله الكتروشوك پالس اكسيمتري-سيستمR/O اب مقطر ساز-ترالي احياء-اكسيژن سانترال-ساكشن سانترال و....

دستگاه همودياليز به تعداد 6 دستگاه از نوع فرزينوس4008-Bتعداد 3 دستگاه گبروAK96وak95ميباشد.

نكته قابل توجه تجهيز اين دستگاهها به سيستم بي بگ يا اپشنB-BAGمي باشد كه تاثير بسيارفراواني در دياليز با كيفيت عالي دارد.به نحوي كه بيماران پس از اتمام دياليز احساس شادابي و سرخوشي دارند.

با توجه به پيشرفت علم از فيلترهايي يا كيفيت عالي HIGH-FLAXاستفاده مي گرددكه نقش مهمي در دفع مايعات و مواد زائد اعمال مي نمايد.

اين بخش داراي 17 بيمار دياليزي است كه بيشترين انها هفته اي 3 بار دياليز مي گردد.بيشترين CKD دراين بيماران فشارخون و ديابت مي باشد.

تعداد پرسنل حاضر در اين بخش سه نفر مي باشد كه همگي داراي دانشنامه پرستاري مي باشندو گواهي هاي پايان دوره و تكميلي سه ماهه را گذرانده اند.

در فصل تابستان به علت نزديكي استان خوزستان تعداد بيماران به بيش از سي نفر مي رسد.و اكثر ايشان دو الي چهار ماه ميهمان مي باشند.

طرح حاكميت باليني در اين بخش اجرا مي شود و بيماران به طور روزانه پذيرش و ترخيص مي شوند.

بيماران جديد و همراهان ايشان آموزشهاي لازم پيرامون رعايت رژيم غذايي و مايعات مي بينندو يك كتابچه راهنما به ايشان تحويل داده مي شود.اين بخش براي رفاه حال تعدادي از بيماران سرويس رفت و آمد دارد.

بيماراني كه نياز به پيوند دارند راهنمايي هاي لازم را دريافت مي نمايند.

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
5624
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/07/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-