بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۸/۴
تالاسمی
 
مسئول فني بخش: دكتر مهدي افشاري متخصص كودكان
 سرپرستار: فروزان حيدري  كارشناس پرستاري
تلفن داخلي بخش:230
 
 شرح وظايف مسئول بخش تالاسمي
- نظارت بر ويزيت تمامي بيمارانِِ ,كنترل هموگلوبين آنها و تعيين نياز خون بيماران بر حسب وزن و ميزان Hb و شرايط بيمار
- تعيين نوبت بيماران براي تزريقات منظم خون ,تعيين و تنظيم تعداد بيماران در روزههاي تزريق خون بطوري كه بيماران تقريبا" مراجعات يكسان در روزهاي يك ماه داشته باشند
- نظارت بر توزيع داروهاي بيمار در روز تزريق خون , توزيع فيلتر, توزيع داروها و ملزومات مورد نياز ماهانه بيمار (تزريق دسفرال در منزل)
 - كنترل پرونده هاي بيماران بمنظور تكميل ازمايشات وواكسن هاي مورد نياز واكنش حين تزريق خون
- داشتن مهارت كافي در بررسي مقادير آزمايشگاهي ياقت شده در خون و ادرار بيمار
- بررسي پريوديك كه هر 6ماه انجام ميشود ودرخواست ازمايشات مورد لزوم
- هماهنگي با مسئول بخش در خصوص برنامه كاري ، مرخصي ها و غيره
- ثبت اطلاعات و جمع آوري و نظم دادن به اطلاعات درج شده در پرونده
- نمونه گيري جهت CBC و سرم براي تست سازگاري (كراس ماچ)
 - افزايش معلومات و دانش پرستاري جهت درمان بهتر بيماران
- تزريق پني سيلين ماهانه و يا تزريقات ضروري بيماران
- كنترل و ثبت دقيق مشخصات كيسه خون و بيمار
- كنترل بيمار حين تزريق دسفرال وريدي همراه خون
- كنترل و ثبت دقيق مشخصات كيسه خون و بيمار
-  انجام ماموريتهاي اداري و درماني محوله
- نظارت بر كنترل پرونده هاي بيماران
- نظارت بر كنترل علائم حياتي
- مراقبت هاي حين تزريق خون
- شركت در كلاسهاي آموزشي 
- كنترل دفترچه هاي بيماران
 - ورود اطلاعات در كامپيوتر
- ساير اقدامات درماني
- كنترل علائم حياتي
- تزريق خون
جدول تعهدات بيمه اي بيماران تالاسمي و هموفيلي 
 

رديف

نوع بيماري خاص

خدمات مورد نياز

فرانشيز سهم بيمار

توضيح

1

تالاسمي

Deferoxamine

رايگان

فيلتر خون ، جداگانه و بصورت 100% محاسبه و قابل پرداخت ميباشد

تزريق خون ( 38 واحد داخلي )

رايگان

تزريق وريدي دفروكسامين در مراكز 12 واحد داخلي

رايگان

با احتساب لوازم ، به جز پمپ 100% قابل پرداخت مي باشد

تزريق وريدي دفروكسامين در منزل 25 واحد داخلي

رايگان

پمپ دفروكسامين

رايگان

در صورت احراز خريد از سوي بيمار

آزمايشات مرحله اول و دوم پيش از تولد جنين  

رايگان


2

هموفيلي

فاكتورهاي خوني شامل :

فاكتور هفت ، فاكتور هشت و فاكتور نه ، فايبا و فيبرينوژن  

رايگان

سرپايي و بستري

هزينه تزريق فاكتور 32 واحد داخلي

رايگان

با احتساب كليه لوازم

آمپول دسموپرسين( دوزهاي : 4-15 MCG /ml )

 رايگان

بر اساس تعرفه هاي مصوب دولت

انجام تزريق فسفرورپفامپيسين داخلي مفصلي

-

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
1264
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/08/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-