بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۸/۴
داخلی زنان
 
مسئول فني بخش : دكتر عباس احمدي فر متخصص داخلي
سرپرستار:  خانم سكينه اميريان  كارشناس پرستاري  
پرستار بخش: شامل 11 پرستار
تلفن داخلي بخش:251
 
معرفي بخش:
در طبقه دوم بيمارستان قرار دارد و ازسال 76 در جهت درمان بيماران مونث فعاليت داشته است و داراي 16 تخت در قالب پنج اتاق  مي باشد.تجهيزات اين بخش شامل: مانيتورينگ قلبي، پمپ انفوزين، الكتروشوك، دستگاه نوارقلب، تشك مواج و... مي باشد.
بخش داخلي بيمارستان پذيراي بيماران با كيس هاي داخلي عفوني و قلب كه از اورژانس يا به صورت مستقيم از كلينيك مراجعه مي كنند مي باشد.در بدو پذيرش ارزيابي اوليه توسط پرستاران بخش صورت گرفته و كارهاي مراقبتي و درماني كه توسط پزشك ثبت شده است پيگيري و انجام مي شود.در صورتي كه بيمار نياز به خدمات فوق تخصصي داشته باشد كه در اين مركز قابل ارائه نمي باشد با دستور پزشك متخصص به مراكز فوق تخصصي ارجاع مي گردد. در مورد نياز به خدمات پاراكلينيك نيز بيمار با آمبولانس به ساير مراكز انتقال داده شده و پس از دريافت خدمت به بيمارستان منتقل مي گردد. 
 
طيف بيماران بستري
هايپرتنشن،چست پين،ديابت،تب مالت،آنفلونزا، COPD,ACS,PTE
 
الزامات كيفي
پرستار بخش داخلي بايد توانايي هاي لازم جهت انجام موارد ذكر شده در ذيل را داشته باشد:
با بيمار ارتباط مناسب و موثر بر قرار مي كند
ارزيابي اوليه بيمار را به خوبي انجام مي دهد
كنترل علائم حياتي را به خوبي انجام مي دهد
دارو درماني(خوراكي و تزريقي)را به طور صحيح انجام مي دهد
در تغيير و تحول شيفت فعالانه شركت مي كند
مراقبت هاي قبل از عمل را به خوبي انجام مي دهد
مراقبت هاي بعد از عمل را انجام مي دهد
NGT براي بيمار مي گذارد
پانسمان را به طور صحيح انجام مي دهد
سونداژ را به طور صحيح انجام مي دهد
طرز كار با دستگاه مانيتورينگ را مي داند
طرز كار با دستگاه D.C شوك را مي داند
طرز كار با دستگاه پالس اكسي متري را مي داند
احياي قلبي ريوي را به طور صحيح و كامل انجام مي دهد
مراقبت هاي همو يژلانس را مي داند
آموزش به بيمار را انجام ميدهد
ترالي احيا را به طور صحيح كنترل مي كند
O2 درماني را به طور صحيح اجرا مي كند
مراقبتهاي chest tube را ميداند
ارسال آزمايشات و پيگيري جواب را به موقع انجام مي دهد
مشاوره پزشكي را پيگيري و طبق دستور العمل اجرا مي كند
ساكشن را به درستي انجام مي دهد
I,O را به خوبي انجام مي دهد
فيزيوتراپي قفسه صدري را به خوبي انجام ميدهد
مراقبت هاي قبل از تست هاي پاراكلينيكي(CT ،MRI ،آندوسكوپي و...)را مي داند و اجرا مي كند
مراقبت هاي قبل از اعزام بيمار به بخش دياليز را مي داند .
باهمكاران خود با احترام برخورد كرده ورعايت سلسله مراتب اداري را ميكند
توانايي كنترل بخش در مواقع بحراني را دارد
در امور آموزشي همكاري مينمايد
در حفظ نظم ونظافت بخش همكاري ميكند
مراقبتهاي لازم در بيماران بد حال را انجام ميدهد
از پنج كيس شايع بخش به خوبي آگاهي دارد
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/26
تعداد بازدید:
249
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/08/04
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-