بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۱۱/۵
زایشگاه
 تلفن داخلي :321
 

خدمات قابل ارائه به بيماران
 
كنترل مشكلات و بيماريهاي دوران بارداري.
بررسي حركات جنين و انجام NST (ارزيابي سلامت جنين).
شرح كامل و انجام معاينات فيزيكي كامل و ارزيابي لگن.
اندازه گيري فشار خون, بررسي ارتفاع رحم, رشدجنين,سمعFHR
تجويز داروهاي مجاز در دوران بارداري.
كنترل و ارزيابي بيماران باردار ارجاعي از مراكز بهداشتي و روستائي.
تشخيص موارد غير طبيعي در دوران بارداري و ارجاع به پزشك متخصص در صورت نياز.
انجام زايمان به روش طبيعي و اپيزيو تومي- بررسي ميزان خونريزي و وضعيت رحم و پرينه.
تشخيص علائم بيمار اكلامپسي ,پره اكلامپسي( مسموميت دوره بارداري)
تشخيص بيماران RH منفي.
آموزش روشهاي تنظيم خانواده پس از زايمان و سقط.
آموزش روش شيردهي و شروع اولين شيردهي بلافاصله بعد از تولد .
ترويج تغذيه انحصاري با شير مادر.
صدور گواهي ولادت.
كنترل خونريزيهاي سه ماهه اول بارداري و در صورت نياز ارجاع به پزشك.
 

مقررات قابل توجه در بخش زايشگاه 
 

 

ورود همراه بيمار به بخش ممنوع مي باشد.
تحويل شناسنامه پدر و مادر نوزاد در زمان تولد به منظور صدور گواهي ولادت.
مادران باردار پرخطر و ارجاعي از مراكز تحت پوشش به دقت مورد بررسي قرار گرفته و به مسئول بهداشت خانواده شهرستان اطلاع داده شود.
تماس پوست با پوست مادر و نوزاد از لحضه اول تولد و تغذيه نوزاد با شير مادر از ساعت اول آغاز مي شود.
ترويج و انجام زايمان بي درد.
شرح وظايف مسئول بخش
 
ماما مسئول: مامائي است كه اداره كاركنان مامائي,تجهيزات و ارائه خدمات مامائي بخش زايمان و ساير بخشهاي مرتبط را به عهده دارد.
عناوين آن به شرح زير مي باشد:
جمع آوري اطلاعات و برنامه ريزي
خط مشي جهت واحد مربوط در راستاي اهداف كلي سازمان
برنامه ريزي به منظور بهبود كيفيت خدمات مامائي در بخش زايمان و ساير بخشهاي مرتبط
برنامه ريزي در جهت اجراي استانداردها,دستورالعملهاي مربوط به خدمات مامائي
تعيين وظايف و تنظيم برنامه كاركنان تحت نظارت در شيفتهاي مختلف
كسب خط مشي و دستورالعملهاي لازم از سرپرست مربوطه.
جمع آوري و تهيه اطلاعات دقيق از وضعيت ,امكانات و نيروي انساني و ارائه پيشنهادهايي جهت رفع كمبودهاي موجود (تجهيزات , امكانات و نيروي انساني)
بررسي آمار و علل مرگ و مير مادر و نوزاد در بخش زايمان و ساير بخشهاي مرتبط.
برنامه ريزي جهت ثبت و ارائه گزارش كامل و آمار دقيق از وضعيت زائو در هر شيفت كاري.
    پيش بيني نيازهاي واحد مربوط از نظر امكانات , تجهيزات موجود و لوازم مصرفي و پيگيري جهت تامين آن.
برنامه ريزي جهت آموزش كاركنان جديد در خصوص قوانين و مقررات مربوطه.
برنامه ريزي جهت حفظ و نگهداري و تحويل تجهيزات واحد مربوطه در هر شيف كاري.
سازماندهي
تشكيل جلسات گروهي و جلب مشاركت كاركنان در جهت حل مشكلات واحد مربوطه.
توجه به نيازهاي كاركنان, ايجاد انگيزه جهت افزايش رضايت شغلي
   ايجاد هماهنگي و همكاري بين كاركنان مامائي و ساير واحدهاي مرتبط.
شركت در جلسات مديران ,ارائه نيازهاي كاركنان,وضعيت بيماران,همراهي پزشك به هنگام ويزيت در بخش وارائه گزارشات لازم.
همكاري با كميته هاي بيمارستاني.
تشكيل برنامه هاي آموزشي مامائي به شكل منظم و دوره اي.
همكاري با ثبت احوال جهت صدور گواهي و لادت نوزادان متولد شده در فرصت قانوني.
تكميل فرم ارزشيابي مصوبه كاركنان مامائي واحد مربوطه.
كنترل حضور وغياب پرسنل مامايي واحد مربوطه
نظارت برحسن اجراي امور محوله بر كاركنان مامايي.
نظارت و ارزشيابي بر رعايت معيارهاي رفتار شغلي و اخلاقي كاركنان.
نظارت بر حسن اجراي قوانين دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط.
انجام ساير امور محوله
شرح وظايف كاركنان بخش
 
الف) شرح وظايف دوران بارداري
مراقبتهاي مادران باردار از نظر فشار خون,بررسي رحم,رشدجنين,سمع صداي قلب جنين.
معاينات ارزيابي لگن و توصيه به انجام سونوگرافي جهت تشخيص وضعيت جنين.
يررسي مادران در معرض خطر از قبيل :
حاملگي زير18 سال و بالاي 35 سال
علائم پره اكلامپسي و اكلامپسي.
زايمان بيش از موعد كمتر از 28 هفته و پارگي زودرس كيسه آب
زايمان بعداز 42 هفته
مادران RH منفي و حساس شده.
مادران باردار با بيماريهاي زمينه ايي( ديابت, آسم, مشكلات قلبي, فشارخون,...).
ب) شرح وظايف زايمان
معاينات واژينال و تشخيص موارد غير طبيعي.
دستور پذيرش و تشكيل پرونده.
گرفتن شرح حال كامل از بيمار.
درخواست آزمايشات روتين.
درخواست روشهاي پاراكلينيك(سونوگرافي- راديوگرافي و NST) در ختم حاملگي.
نظارت بر زائو در اتاق درد و اتاق زايمان توسط ماماي كشيك.
كنترل FHR در زمان ليبر و ثبت در پرونده.
كنترل علائم حياتي در طول ليبر.
رگ گيري و مايع درماني.
معاينات مكرر و ثبت پيشرفتهاي زايمان.
اينداكشن در صورت نياز و تقويت و تشديد دردهاي زايماني.
در موارد سزارين تشكيل پرونده و درخواست آزمايشات - رزرو خون - سونداژ مثانه
انجام زايمان طبيعي و ترميم اپي زيوتومي- نشان دادن نوزاد به مادر .
شرح وظايف بعد از زايمان
تعيين آبكار نوزاد و بررسي وضعيت سلامت نوزاد.
آزمايشات مورد نياز براي نوزادان متولد شده از مادر دچار نا سازگاري خوني.
مرافبتهاي اوليه بعد از تولد نوزادان و احياء در صورت نياز و پيشگيري از هيپوترمي نوزاد.
كنترل و نظارت بر انجام ثبت اثر انگشت مادر و كف پاي نوزاد در پرونده.
بستن دستبند نوزاد جهت تشخيص هويت.
صدور گواهي ولادت و اجازه انتقال مادر به بخش.
كنترل و مرافبتهاي Post Partum مادر (كنترل خونريزي, وضعيت رحم و پرينه و مثانه) و ثبت دقيق پرونده.
آموزش هاي بهداشتي مادر ونوزاد.( مراقبت از پستان,شيردهي,استفاده از روشهاي جلوگيري از بارداري, واكسيناسيون)
كنترل 24 ساعته مادراني كه با پارگي طولاني مدت كيسه آب مراجعه كرده اند. 
ترخيص مادران با زايمان طبيعي پس از انجام معاينات لازم و تجويز دارو
پمفلت آموزش به بيمار
 
 رديف  عنوان
 1
2
 3
 4
 5
6

7

8

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/25
تعداد بازدید:
1737
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/11/05
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal