بیمارستان سیدالشهداء فارسان
۱۳۹۹/۷/۳۰
NICU

 
 مسئول فني بخش : دكتر مهدي افشاري متخصص كودكان
سرپرستار: اقدس كاظمي كارشناس پرستاري  
پرستار بخش: شامل 13 پرستار
تلفن داخلي بخش:263

اين بخش در طبقه دوم وضلع غربي بيمارستان واقع شده است در اين بخش نوزدان نارس ،وعفوني وبيلي روبين بالا (زردي)بستري ميگردد.
اين بخش داراي بخش نوزادان و Nicu، يك اتاق Nicu و يك اتاق استراحت، اتاق اكستر(زردي)، اتاق ايزوله، اتاق داخلي نوزادان، اتاق درمان، اتاق پرستاران، اتاق تميز و كثيف مي باشد.
 
شرح وظايف پرستار بخش نوزادان
1. پذيرش نوزاد(نوزادان 28-1 روز)  دراين بخش پذيرش مي شودو اگر نوزاداني درسنين بالاتر باوزن كمترو حال نامساعد باشد، دراين بخش بستري مي شود.
2. تحويل مدارك مددجو
3. برقراري ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده
4. بررسي و ارزيابي وضعيت سلامت نوزاد و گزارش موارد غير طبيعي معيارهاي استاندارد سلامت
5. انجام مراقبت هاي پرستاري تخصصي از نوزاد نارس
6. اجراي استانداردهاي مراقبت هاي جداسازي به روش مستقيم وغير مستقيم
7. برقراري محيط ايمن و آرام به منظور پيشگيري از تحريكات عصبي
8. ارائه مراقبت هاي ويژه نوزادان تحت درمان با فتوتراپي,پيشگيري از عوارض آن درنوزاد
9. انجام مراقبت هاي قبل,حين و پس از فتوتراپي و پيشگيري از عوارض احتمالي نمونه گيري شرياني,وريدي و ساير ترشحات بدن نوزاد با مسئوليت پزشك
10. گزارش وثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمايشات مكرر به منظور پيشگيري از كم خوني احتمالي نوزاد
11. انجام تدابير پرستاري لازم به منظور حفظ و تثبيت درجه حرارت نوزاد جهت پيشگيري از هيپوترمي/هيپرترمي
12. كنترل جذب و دفع به طور دقيق
13. اكسيژن درماني و پيشگيري از عوارض آن
14. برسي و ارزيابي وضعيت درد در نوزاد و استفاده از روش هاي كنترلي درد
15. مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتي از نوزاد
16. مشاوره وآموزش در زمينه چگونگي شروع تغذيه با شير مادر و تغذيه تكميلي و از شير گرفتن
17. بكارگيري اول صحيح مراقبت هاي پرستاري در زمينه مسائل و مشكلات شايع دوران نوزادي و شيرخوارگي(مراقبت از بند نازف,ورم ملتحمهDiaper Rash, و ساير موارد)
18. انجام مراقبت هاي لازم قبل,حين و پس از تعويض خون
19. اجراي دارو درماني با توجه به ميزان داروي تجويز شده
20. مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واكسيناسيون,بهداشت جسمي,تغذيه,خواب واستراحت و ساير موارد
21. آموزش در زمينه پيشگيري از بارداري هاي پي در پي
22. پيگيري وضعيت نوزاد بي سرپرست و همكاري در ارجاع مناسب آنان
23. هماهنگي و همكاري با مسئولين مربوطه مركز به منظور ساماندهي نوزادانبي سرپرست
24. ثبت كليه موارد فوق الذكر
25. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق
 
 تجهيزات بخش:
 ترالي احياء و تخت احياء، انكوباتور، ونتيلاتور، دستگاه سي پاپ، فتوتراپي 12لامپه و فتوتراپي 8لامپه و 5 لامپه، مانيتورينگ بيمار، پالس اكس متري، پمپ انفوزين
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
1545
آدرس:فارسان- بلوار آيت ا... خامنه اي روبروي پمپ بنزين
كدپستي:8861698683 - 8861698683    تلفن: 3-03833227331
h.farsan@skums.ac.ir
Qr Code
تاریخ بروز رسانی 1399/07/30
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-